Adresa: Radnička cesta 57,
10000 Zagreb, Hrvatska
Broj telefona: +385 98 239 590,
OIB: 07307320346
IBAN: HR4223600001102839271